UWM zaprasza na studia II stopnia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza na studia II stopnia. Rekrutacja trwa do 12 lutego.

Harmonogram rekrutacji

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

19.11.2018 r.-12.02.2019 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

28.01.2019 r. – 12.02.2019 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 12.02.2019 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

28.01.2019 r. - 12.02.2019 r.
do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

13.02.2019 r.

godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.02.2019 r.

godz. 12.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

14.02.2019 r. - 15.02.2019 r.
do godz. 15.00

 *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

STUDIA STACJONARNE II stopnia
 1. Architektura krajobrazu    
 2. Biotechnologia
 3. Budownictwo
 4. Geodezja i Kartografia
 5. Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
 6. Gospodarka Przestrzenna
 7. Informatyka
 8. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 9. Inżynieria środowiska
 10. Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
 11. Mechanika i budowa maszyn
 12. Mechatronika
 13. Ochrona środowiska KS
 14. Ochrona środowiska KS - studia w j. angielskim
 15. Rolnictwo
 16. Rolnictwo - studia w j. angielskim
 17. Rybactwo
 18. Technologia żywności i żywienie człowieka
 19. Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
 20. Towaroznawstwo
 21. Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 4. Mechanika i budowa maszyn
 5. Rolnictwo
 6. Zootechnika

data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28 13:41:49
Komentarze
 
Polityka Prywatności