UWM prowadzi dodatkową rekrutację na studia

Dodatkowy nabór w UWM

Rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie będzie trwać do 13 września do godziny 15:00.

Studia I stopnia i jednolite magisterskie - stacjonarne:

 • Administracja w Ełku
 • Administracja i cyfryzacja
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Ełku
 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Filologia polska
 • Filologia, w zakresie filologii germańskiej
 • Filologia, w zakresie filologii rosyjskiej
 • Filozofia
 • Gastronomia-sztuka kulinarna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Informatyka
 • Inżynieria informacji
 • Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
 • Inżynieria przetwórstwa żywności
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ełku
 • Pedagogika specjalna
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Położnictwo
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Teologia
 • Towaroznawstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Wojskoznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

Studia II stopnia – stacjonarne:

 • Administracja
 • Administracja w Ełku
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Biologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Filologia, w zakresie specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego
 • Filologia, w zakresie filologii angielskiej
 • Filologia, w zakresie filologii germańskiej
 • Filozofia
 • Historia
 • Interdyscyplinarne studia strategiczne
 • Logopedia
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika wczesnej edukacji
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie, w zakresie logistyka – studia w języku angielskim
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Studia I stopnia i jednolite magisterskie – niestacjonarne:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Budownictwo
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

Studia II stopnia – niestacjonarne:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ekonomia
 • Geodezja i kartografia
 • Inżynieria środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie

data ostatniej modyfikacji: 2019-08-14 13:29:02
Komentarze
 
Polityka Prywatności