Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Olsztyn

WSB w Giżycku zaprasza na studia

Do 31 października trwa rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Giżycku.

Studia I stopnia (licencjackie)
 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
 • PSYCHOLOGIA

Studia podyplomowe:

 • AGENT CELNY
 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ
 • AUTOKREACJA I BUDOWANIE WIZERUNKU
 • BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE
 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W KOSMETOLOGII BIOESTETYCZNEJ
 • COACHING I DORADZTWO ZAWODOWE
 • DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH – DLA NAUCZYCIELI
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 • EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPARGERA
 • EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA (3 SEMESTRY)
 • EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • HANDEL LUDŹMI
 • HORTITERAPIA
 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z ARCHIWISTYKĄ
 • JĘZYK OBCY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
 • KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
 • LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ
 • MEDIACJE I NEGOCJACJE
 • MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ARCHIWISTYKĄ
 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE
 • MENADŻER BHP Z METODYKĄ
 • MENADŻER CZASU WOLNEGO I KULTURY
 • MENADŻER TURYSTYKI ZDROWOTNEJ
 • MIGRACJE I UCHODŹCTWO
 • NATUROTERAPIA Z PROFILAKTYKĄ ZDROWIA
 • NEGOCJACJE KRYZYSOWE I POLICYJNE
 • OBRONA TERYTORIALNA
 • PEDAGOGICZNE KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE (3 SEMESTRY)
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI WSPARCIA ZAWODOWEGO
 • PSYCHOLOGIA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA
 • PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA W PRAKTYCE
 • RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ
 • SOCJOTERAPIA
 • TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA
 • TURYSTYKA UZDROWISKOWA I SPA
 • WOJSKO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
 • ZARZĄDZANIE BHP
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
 • ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH OŚWIATY I KULTURY
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • ZOOPSYCHOLOGIA

data ostatniej modyfikacji: 2018-10-24 14:13:57
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
WSB_przeglad_uczelni.jpg
uwm_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności