Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Olsztyn

NEWSY Olsztyn
i warmińsko-mazurskie

Dodatkowy nabór w UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzi dodatkowy nabór na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. Zapisy będą trwać od 7 do 14 września.

NABÓR BĘDZIE PROWADZONY NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW:

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Administracja – studia w Ełku
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia w Ełku
 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Filologia polska
 • Filologia specjalność filologia germańska
 • Filologia specjalność filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Gastronomia-sztuka kulinarna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
 • Historia
 • Informatyka
 • Inżynieria informacji
 • Inżynieria przetwórstwa żywności
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Rolnictwo
 • Rybactwo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Teologia
 • Towaroznawstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Wojskoznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Biologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Filologia polska
 • Filologia specjalność filologia angielska
 • Filologia specjalność filologia rosyjska
 • Filologia specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
 • Filologia specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
 • Filozofia
 • Historia
 • Komunikacja międzykulturowa w Europie – studia w języku rosyjskim
 • Logopedia
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika wczesnej edukacji
 • Politologia
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Budownictwo
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ekonomia
 • Filologia specjalność filologia angielska
 • Geodezja i kartografia
 • Inżynieria środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika wczesnej edukacji
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ – WRZEŚNIOWEJ
NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

07.09 – 14.09.2018 r.
do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 14.09.2018 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

07.09. - 14.09.2018 r.
do godz. 15:00.

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

17.09.2018 r. godz. 9.00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

17.09.2018 r. godz. 9.00

6.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych, rozmowy kwalifikacyjnej lub złożenie portfolio (teczek z rysunkami)

18.09.2018 r.

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

19.09.2018 r.

godz. 12:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 24.09.2018 r.
do godz. 15:00 **

9.

Ogłoszenie wyników naboru

26.09.2018 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego


data ostatniej modyfikacji: 2018-08-10 11:50:43
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
bony_dla_maturzystow_220.gif
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności