Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie - centrum egzaminacyjne DELF/DALF

Dąbrowszczaków 39 1 p.
10-542 Olsztyn
tel. (48) 89 527 63 73

Le DELF, Diplôme d’Etudes en Langue Française

DELF A1, ocena pierwszych umiejętności

Na tym poziomie uczeń jest w stanie uczestniczyć w prostych interakcjach : umie odpowiedzieć na proste pytania na swój temat, dot. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna oraz rzeczy, które posiada, a także zadać pytania na te tematy; potrafi wziąć udział w rozmowie na tematy, które go dotyczą lub są mu znane, poprzez proste wypowiedzi własne, nie ograniczając się do wyuczonych wyrażeń i formułek.

Do osiągnięcia tego poziomu zaawansowania wystarczy 60 godzin nauki.


DELF A2, poziom „przeżycia”, podstawowe kompetencje

 Jest to egzamin sprawdzający znajomość języka na poziomie relacji społecznych: formuły grzecznościowe, odpowiedź na pytania dot. zawodów i zainteresowań, odpowiedź na zaproszenie; rozmowa w sklepie, na poczcie lub w banku, w biurze podróży; korzystanie z publicznych środków transportu: autobus, pociąg, taksówka, zapytanie o drogę i wskazanie drogi, kupowanie biletów; zakupy.

Do przystąpienia do egzaminu A2 potrzeba 150 godzin nauki.


DELF B1, poziom progowy

 Pomiędzy poziomem A2 i B1 jest ogromna różnica w poziomie zaawansowania: aby przystąpić do egzaminu B2 potrzeba około 400 godzin nauki.

Dwie cechy charakterystyczne egzaminu: zdolność do uczestniczenia w interakcji i doprowadzenia do uzyskania tego, co się chce w różnych sytuacjach: brać udział w dość długiej rozmowie na swój temat, przedstawiać opinie lub pytać o zdanie w nieformalnej rozmowie z przyjaciółmi, przeforsować swoją opinię, włączyć się do dyskusji lub rozmowy...

Druga cecha charakterystyczna: stawić czoło problemom życia codziennego, np. zachować się w nieprzewidzianej sytuacji w publicznych środkach transportu; poradzić sobie z problemami pojawiającymi się przy organizacji wyjazdu; bez przygotowania włączyć się do rozmowy na potoczne tematy; złożyć reklamację; przejąć inicjatywę podczas spotkania lub konsultacji; prosić o wyjaśnienie.
 

DELF B2, użytkownik samodzielny

 Egzamin B2 stanowi podsumowanie umiejętności samodzielnego użytkownika języka obcego. Do osiągnięcia tego poziomu potrzeba 240 godzin nauki.

Egzamin koncentruje się na skuteczności argumentacji: obrona swojej opinii, rozwinięcie punktu widzenia na dany temat poprzez prezentowanie elementów korzystnych i niekorzystnych, argumentacja logiczna, negocjowanie i przyzwolenie, sytuacje hipotetyczne; łatwość wypowiedzi w kontekście społecznym: uczeń rozumie szczegółowo co się do niego mówi w języku standardowym, nawet w hałaśliwym otoczeniu; potrafi przejąć inicjatywę w rozmowie oraz włączyć się do dyskusji w wybranym momencie, zamknąć rozmowę, przystosowuje się do zmiany sensu i stylu, co normalnie zdarza się w rozmowie. Pojawia się nowy poziom znajomości języka: uczeń poprawia swoje błędy, które wynikają z błędnego zrozumienia, a także kontroluje świadomie swoją wypowiedź, aby je wychwycić.Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności