Kursy w Olsztynie i warmińsko-mazurskim

powiat
miejscowość
Obszar
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
Znaleziono wszystkich: 4516
Nazwa kursu / Obszar szkolenia / Czas trwania / cena / egzamin / EFSFirma lub instytucja / Kontakt / Mapa
ABC zakładania i prowadzenia własnej firmy

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
ul. Pocztowa 5
11-500 Giżycko
tel.: 87 428 35 35
 
ABC zakładania własnej firmy

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2b
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 07 88
 
Dekoracje Roslinne Świateczne w Terapii Zajęciowej

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (19)
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 380 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Diagnostyka agrofagów roślin bobowatych

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (19)
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 350 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Diagnostyka agrofagów roślin okopowych

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (19)
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 350 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Diagnostyka agrofagów rzepaku

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (19)
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 350 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Diagnostyka agrofagów zbóż

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (19)
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 350 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Identyfikacja agrofagów roślin bobowatych

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (19)
Czas trwania: 9 godz.
Cena: 200 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Identyfikacja agrofagów roślin okopowych

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (19)
Czas trwania: 9 godz.
Cena: 200 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Identyfikacja agrofagów roślin zbożowych

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (19)
Czas trwania: 9 godz.
Cena: 200 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Identyfikacja agrofagów rzepaku

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (19)
Czas trwania: 9 godz.
Cena: 200 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Komunikacja interepersonalna, autoprezentacja

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2b
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 07 88
 
Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia - metody pracy

inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 89 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2b
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 07 88
 
Kurs jęz.polskiego jako obcego

języki obce (06)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 800 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Kurs Języka Angielskiego Poziom A1, A2, B1, B2, C1

języki obce (06)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 360 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Kurs języka łacińskiego

języki obce (06)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 360 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Kurs Języka Łacińskiego

języki obce (06)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 720 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Kurs pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia

nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka (13)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 140 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
ul. Pocztowa 5
11-500 Giżycko
tel.: 87 428 35 35
 
Kurs samoobrony dla kobiet

ochrona własności i osób (23)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2b
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 07 88
 
Mediacje - rozwiązywanie konfliktów, skuteczna komunikacja

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2b
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 07 88
 
Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 350 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Migola - kurs języka migowego

języki obce (06)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 300 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2b
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 07 88
 
Pierwsza pomoc przedmedyczna

inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 89 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
ul. Pocztowa 5
11-500 Giżycko
tel.: 87 428 35 35
 
Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw

inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 89 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
ul. Pocztowa 5
11-500 Giżycko
tel.: 87 428 35 35
 
Psychologia w ratownictwie - komunikacja z poszkodowanym

nauki społeczne i humanistyczne (05)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 89 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
ul. Pocztowa 5
11-500 Giżycko
tel.: 87 428 35 35
 
Rozwijanie kreatywności w pracy z dziećmi i młodzieżą

nauki społeczne i humanistyczne (05)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 89 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2b
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 07 88
 
Skuteczne szukanie pracy

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
ul. Pocztowa 5
11-500 Giżycko
tel.: 87 428 35 35
 
Szkolenie dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych jęz.rosyjskiego

języki obce (06)
Czas trwania: 160 godz.
Cena: 3000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Sztuka radzenia sobie ze stresem - warsztaty

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2b
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 07 88
 
Techniki Histologiczne

nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka (13)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 585 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Techniki Immunohistochemiczne

nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka (13)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 585 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel.: 89 523 49 13
 
Trening asertywności - warsztat

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2b
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 07 88
 
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych

nauki społeczne i humanistyczne (05)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 89 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
ul. Pocztowa 5
11-500 Giżycko
tel.: 87 428 35 35
 
11 maj 2019 r. - Asertywność w kontakcie z klientem - jak radzić sobie z trudnym klientem - r. pr. Maciej Podraska
prawo (12)
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 150 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Radców Prawnych "Ius"
ul. Kopernika 10
10-511 Olsztyn
tel.: 89 527 98 63
 
23 luty 2019 r. - RODO - pierwsze doświadczenia praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych r. pr. Marcin Adamczyk
prawo (12)
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 150 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Radców Prawnych "Ius"
ul. Kopernika 10
10-511 Olsztyn
tel.: 89 527 98 63
 
3M - Moja Praca Moje Współdziałanie Moja Odpowiedzialność
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 2000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Spółdzielnia Socjalna HuManus
ul. Bogumiła Linki 3/4
10-535 Olsztyn
tel.: 796 155 042
 
5S na stanowisku pracy (warsztaty wdrożeniowe w wybranej strefie klienta)
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 8/16/24
Cena: 450/900/1350
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
W PUNKT
ul. Akacjowa 2a
10-684 Olsztyn
tel.: 605 553 576
 
6 kwiecień 2019 r. - Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pr
prawo (12)
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 150 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Radców Prawnych "Ius"
ul. Kopernika 10
10-511 Olsztyn
tel.: 89 527 98 63
 
7 kroków do znalezienia i pozyskania pracy
poszukiwanie pracy (33)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1/2/3
10-522 Olsztyn
tel.: 89 527 87 66
 
A / "Szkolenie dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa"
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 90 godz.
Cena: 2500 zł/1999 zł (rabat)
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
tel.: 89 527 58 25
 
A. Jedna długość
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Estel Polska Sp. z o.o.
ul. Lubelska 43/A
10-410 Olsztyn
tel.: 503 508 493
 
A/ "Angielski biznesowy"
języki obce (06)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 700 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
tel.: 89 527 58 25
 
A/ "Doradca restrukturyzacyjny" (dawny Syndyk)
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 90 godz.
Cena: 2690 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
tel.: 89 527 58 25
 
A/ "Public Relations – narzędzie wsparcia MŚP"
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 600 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
tel.: 89 527 58 25
 
A/ "Skuteczne przygotowanie studium wykonalności do projektu UE"
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 54 godz.
Cena: 1700 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
tel.: 89 527 58 25
 
A/ "Social Media"
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 1200 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
tel.: 89 527 58 25
 
A/ "Wystąpienia publiczne"
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 850 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
tel.: 89 527 58 25
 
Aac - Komunikacja Alternatywna
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 400 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Mazurskie Centrum Szkoleń
ul. Grunwaldzka 25/21
14-100 Ostróda
tel.: 504 039 756
 
ABC Działalności Gospodarczej
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 750 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Edukacyjne Żelazna
ul. Towarowa 20b
10-417 Olsztyn
tel.: 884 805 026
 
ABC ekonomii społecznej
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 32 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "Wama-Coop"
ul. Adama Mickiewicza 21/23/305
10-444 Olsztyn
tel.: 89 533 84 05
 
ABC obsługi klienta w salonie fryzjerskim
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 3000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Matracki s.c.
ul. Stare Miasto 17/21
10-026 Olsztyn
tel.: 89 521 88 88
 
ABC obsługi komputera dla osób 50
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 150,00 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Klub Studencki Antałek
ul. Michała Oczapowskiego 9
10-730 Olsztyn
tel.: 502 580 780
 
ABC Przedsiębiorczości
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne ANIMATOR
Pl. Kombatantów 8/1
14-300 Morąg
tel.: 89 614 10 60
 
ABC przedsiębiorczości
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 120 godz.
Cena: 1800 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TECHPAL Sp. z o.o.
ul. Barcza 16
10-685 Olsztyn
tel.: 89 542 98 21
 
ABC przedsiębiorczości
nauki społeczne i humanistyczne (05)
Czas trwania: 72 godz.
Cena: od 30 do 70 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Center Consulting
ul. Bema 1/1
10-683 Olsztyn
tel.: 509 521 240
 
ABC Przedsiębiorczości
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 16-40 godz.
Cena: od 350 do 1000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie - Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Botaniczna 11
14-500 Braniewo
tel.: 504 482 548
 
ABC przedsiębiorczości
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 48 godz.
Cena: 2000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu
ul. Juliusza Słowackiego 12/10
19-300 Ełk
tel.: 572 222 050
 
ABC przedsiębiorczości
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim
ul. Klebark Wielki 18
10-687 Olsztyn
tel.: 89 527 12 06
 
ABC Przedsiębiorczości
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Kształcenia EDUKACJA Sp. z o.o.
ul. Kornela Makuszyńskiego 20
82-300 Elbląg
tel.: 55 642 04 20
 
Abc Przedsiębiorczości
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Biuro Rachunkowe "Ekspert"
ul. Królewiecka 26
82-300 Elbląg
tel.: 55 239 71 81
 
Abc Przedsiębiorczości
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 250 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji
ul. Królewiecka 8
19-500 Gołdap
tel.: 697 263 697
 
ABC Przedsiębiorczości
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim
ul. Leśna 17
11-100 Lidzbark Warmiński
tel.: 89 527 17 17
 
ABC Przedsiębiorczości
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 290 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi
ul. Mazurska 25
19-500 Gołdap
tel.: 87 615 11 57
 
ABC Przedsiębiorczości
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
BRAND
ul. Popiełuszki 9
10-695 Olsztyn
tel.: 693 365 989
 
ABC Przedsiębiorczości
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Biuro Biegłego Rewidenta
ul. Składowa 10
19-400 Olecko
tel.: 87 520 44 98
 
ABC przedsiębiorczości
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT"
ul. Sobieskiego 3c/57
14-100 Ostróda
tel.: 89 646 79 57
 
ABC przedsiębiorczości
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Olsztyńskie Centrum Kształcenia
ul. Wyszyńskiego 7
10-457 Olsztyn
tel.: 89 537 00 89
 
ABC Przedsiębiorczości
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 600 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Usługa Dla Biznesu
ul. Związku Jaszczurczego 15/32
82-300 Elbląg
tel.: 504 244 974
 
ABC przedsiębiorczości - biznes plan i analiza finansowa
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Grupa Doradcza Wojciechowski&Partnerzy Consulting, Doradztwo, Szkolenia
ul. Mazurska 16/5
11-400 Kętrzyn
tel.: 509 131 132
 
ABC przedsiębiorczości - prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Grupa Doradcza Wojciechowski&Partnerzy Consulting, Doradztwo, Szkolenia
ul. Mazurska 16/5
11-400 Kętrzyn
tel.: 509 131 132
 
ABC przedsiębiorczości - zakładam firmę - kurs podstawowy
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 900 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Grupa Doradcza Wojciechowski&Partnerzy Consulting, Doradztwo, Szkolenia
ul. Mazurska 16/5
11-400 Kętrzyn
tel.: 509 131 132
 
ABC przedsiębiorczości - zakładam firmę - kurs rozszerzony
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 1800 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Grupa Doradcza Wojciechowski&Partnerzy Consulting, Doradztwo, Szkolenia
ul. Mazurska 16/5
11-400 Kętrzyn
tel.: 509 131 132
 
ABC Przesiębiorczości
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 260 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie
ul. Teatralna 5
11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 20 36
 
Abc Zdobienia
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 300 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Dom Handlowy
ul. Mroczno 78a
13-324 Grodziczno
tel.: 502 780 805
 
Acces podstawowy i zaawansowany
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 700 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TECHPAL Sp. z o.o.
ul. Barcza 16
10-685 Olsztyn
tel.: 89 542 98 21
 
ACDL, Obsługa komputera dla początkujących , Obsługa komputera dla zaawansowanych ,Administracja IT,Aplikacje biurowe, Aplikacje do zar
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 20-300 godz.
Cena: od 800
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Fundacja Zachęta
ul. Pieszkowo 56
11-220 Górowo Iławeckie
tel.: 89 761 86 55
 
Active English for Adults
języki obce (06)
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 1400 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Szkoła Językowa 4Languages Weatherill
ul. Kolejowa 14
14-100 Ostróda
tel.: 89 641 02 24
 
Active English for Children
języki obce (06)
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Szkoła Językowa 4Languages Weatherill
ul. Kolejowa 14
14-100 Ostróda
tel.: 89 641 02 24
 
Active English for Teenagers
języki obce (06)
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 1200 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Szkoła Językowa 4Languages Weatherill
ul. Kolejowa 14
14-100 Ostróda
tel.: 89 641 02 24
 
Administrowanie sieciami
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 120 godz.
Cena: 2000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Telemedika Polska
ul. Władysława Iv 3/49
82-300 Elbląg
tel.: 793 338 397
 
Administrowanie sieciami komputerowymi
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 650 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
ADR
kursy prawa jazdy, usługi transportowe (30)
Czas trwania: 34 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców
Al. Lipowe 3
19-400 Olecko
tel.: 87 520 23 36
 
ADR
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 42 godz.
Cena: 1050 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
ul. Powstańców Warszawy 1
11-400 Kętrzyn
tel.: 89 751 29 02
 
ADR - cysterny
kursy prawa jazdy, usługi transportowe (30)
Czas trwania: 17 godz.
Cena: 350 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
ul. Westerplatte 1a
10-446 Olsztyn
tel.: 89 533 17 98
 
ADR - Kurs podstawowy wraz z cysternami (można naraz zrobić obydwa powyższe)
kursy prawa jazdy, usługi transportowe (30)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 750 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Olsztyńskie Centrum Kształcenia
ul. Wyszyńskiego 7
10-457 Olsztyn
tel.: 89 537 00 89
 
ADR - podstawowy
kursy prawa jazdy, usługi transportowe (30)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 400 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
ul. Westerplatte 1a
10-446 Olsztyn
tel.: 89 533 17 98
 
Adr - przewóz materiałów niebezpiecznych
kursy prawa jazdy, usługi transportowe (30)
Czas trwania: 34 godz.
Cena: 950 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk
tel.: 87 610 24 28
 
ADR - przewóz towarów niebezpiecznych (podst.+cysterny)
kursy prawa jazdy, usługi transportowe (30)
Czas trwania: 48 godz.
Cena: 900 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
ADR-Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
kursy prawa jazdy, usługi transportowe (30)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 400 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Olsztyńskie Centrum Kształcenia
ul. Wyszyńskiego 7
10-457 Olsztyn
tel.: 89 537 00 89
 
ADR-Kurs w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach (wymagane ukończenie kursu podstawowego)
kursy prawa jazdy, usługi transportowe (30)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 400 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Olsztyńskie Centrum Kształcenia
ul. Wyszyńskiego 7
10-457 Olsztyn
tel.: 89 537 00 89
 
ADR-przewóz materiałów niebezpiecznych
kursy prawa jazdy, usługi transportowe (30)
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 400 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego-Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Towarowa 17
10-416 Olsztyn
tel.: 89 538 11 90
 
Afirmacja i jej rola w życiu
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Grupa Doradcza Wojciechowski&Partnerzy Consulting, Doradztwo, Szkolenia
ul. Mazurska 16/5
11-400 Kętrzyn
tel.: 509 131 132
 
Agile PM
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 2500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
IDEA 365
ul. Rybacka 32/3
82-300 Elbląg
tel.: 790 821 991
 
Agresja i przemoc w szkole - działania terapeutyczne z trudnym uczniem - sieci wsparcia
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer.
ul. Dworcowa 27/6
10-437 Olsztyn
tel.: 608 296 318
 
Agresja i przemoc w szkole – działania terapeutyczne z trudnym uczniem – sieci wsparcia, czyli co powinniśmy wiedzieć aby skutecznie dz
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer.
ul. Dworcowa 27/6
10-437 Olsztyn
tel.: 608 296 318
 
Agroturystyka
usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja (25)
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 480 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
Agroturystyka, Zielarstwo, Architektura krajobrazu , Edukacja ekologiczna ,Inżynieria środowiska ,Ochrona środowiska , Szkolenie dla ki
rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (19)
Czas trwania: 20-220 godz.
Cena: od 400
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Fundacja Zachęta
ul. Pieszkowo 56
11-220 Górowo Iławeckie
tel.: 89 761 86 55
 
Aha - Ocena Funkcji Ręki Wspomagającej
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 4000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Mazurskie Centrum Szkoleń
ul. Grunwaldzka 25/21
14-100 Ostróda
tel.: 504 039 756
 
Akademia dla rodziców , czyli program spotkań dla rodziców, którego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codzienny
pozostałe usługi (31)
Czas trwania: 51 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
Pl. K. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
tel.: 55 611 20 50
 
Akademia kompetencji kluczowych
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Architekci Sukcesu
ul. Dębowa 5
19-300 Ełk
tel.: 506 081 961
 
Akademia komunikacji
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 4000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Pracownia projektowa WNĘTRZA NIEOCZYWISTE
ul. Królewiecka 114/1
82-300 Elbląg
tel.: 508 386 382
 
Akademia LPI - Autoryzowane szkolenia z systemu Linux
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 170 godz.
Cena: 450 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Artyleryjska 3f
10-165 Olsztyn
tel.: 89 534 32 03
 
Akademia Menedżera
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 24-40 godz.
Cena: od 1500 do 2500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
W PUNKT
ul. Akacjowa 2a
10-684 Olsztyn
tel.: 605 553 576
 
Akademia Nowoczesnych Kompetencji
sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 8500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Grupa Impetum Sp. z o.o.
ul. Zacisze 2
82-300 Elbląg
tel.: 793 610 199
 
Akademia prawidłowych relacji w rodzinie
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Psychologiczne Centrum Rozwoju
ul. 1-go Maja 62b/6
11-130 Orneta
tel.: 504 448 582
 
Akademia Produktywności
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 24-40 godz.
Cena: od 2700 do 4500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
W PUNKT
ul. Akacjowa 2a
10-684 Olsztyn
tel.: 605 553 576
 
Akademia Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 168 godz.
Cena: 450 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Artyleryjska 3f
10-165 Olsztyn
tel.: 89 534 32 03
 
Akademia skutecznego działania
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 11 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
tel.: 89 625 36 51
 
Akademia Wiedzy Antydyskryminacyjnej
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 72 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Stowarzyszenie Kobieta na Plus
ul. Kolejowa 5/3
12-220 Ruciane-Nida
tel.: 726 802 862
 
Akademia Współpracy JST-NGO's
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 80 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Stowarzyszenie Kobieta na Plus
ul. Kolejowa 5/3
12-220 Ruciane-Nida
tel.: 726 802 862
 
Akrylożel (doszkolenie)
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 900 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Kosmetologiczno-Szkoleniowe
ul. Jeżynowa 27
10-323 Olsztyn
tel.: 505 132 950
 
Aktualne wymagania prawne wobec PES prowadzących działalność gospodarczą
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "Wama-Coop"
ul. Adama Mickiewicza 21/23/305
10-444 Olsztyn
tel.: 89 533 84 05
 
Aktualny Stan Ustawy Prawo Budowlane
prawo (12)
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 280 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Olsztynie
Pl. Konsulatu Polskiego 1
10-532 Olsztyn
tel.: 89 527 20 66, 516 195 431
 
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 70 godz.
Cena: od 600 do 700 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Center Consulting
ul. Bema 1/1
10-683 Olsztyn
tel.: 509 521 240
 
Aktywizacja zawodowa i opracowanie indywidualnego planu działania (IPD)
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 550 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
Aktywizacja zawodowa młodzieży z obszarów wiejskich
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 2500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki"
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta
tel.: 89 647 57 45
 
Aktywizacja zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem
poszukiwanie pracy (33)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer.
ul. Dworcowa 27/6
10-437 Olsztyn
tel.: 608 296 318
 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 63 godz.
Cena: od 900 do 1000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Center Consulting
ul. Bema 1/1
10-683 Olsztyn
tel.: 509 521 240
 
Aktywizujemy i Usamodzielniamy
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 195 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer.
ul. Dworcowa 27/6
10-437 Olsztyn
tel.: 608 296 318
 
Aktywna polityka rynku pracy
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 11 godz.
Cena: od 900 do 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Center Consulting
ul. Bema 1/1
10-683 Olsztyn
tel.: 509 521 240
 
Aktywne formy poszukiwania pracy
poszukiwanie pracy (33)
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1/2/3
10-522 Olsztyn
tel.: 89 527 87 66
 
Aktywne metody nauczania w pracy z uczniem trudnym - warsztaty praktyczne
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Grupa Doradcza Wojciechowski&Partnerzy Consulting, Doradztwo, Szkolenia
ul. Mazurska 16/5
11-400 Kętrzyn
tel.: 509 131 132
 
Aktywne poszukiwanie pracy
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 60 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
zSensem
ul. Beskidzka 13
82-300 Elbląg
tel.: 502 162 502
 
Aktywne poszukiwanie pracy
poszukiwanie pracy (33)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 50 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
AkSA Atena Sp. z o.o.
ul. Św Wojciecha 3/3a/13
10-041 Olsztyn
tel.: 504 535 896
 
Aktywne poszukiwanie pracy
poszukiwanie pracy (33)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
AkSA Studium Policealne
ul. Św. Wojciecha 3/3a/13
10-038 Olsztyn
tel.: 504 535 896
 
Aktywni na rynku pracy
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 150 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Grupa Doradcza Primus s.c.
ul. Mickiewicza 31/4
10-508 Olsztyn
tel.: 89 541 33 70
 
Akwizytor - handlowiec
sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 200 godz.
Cena: 1,200
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego FAKTOR w Olsztynie s.c.
ul. Stefana Wyszyńskiego 15
10-456 Olsztyn
tel.: 89 534 67 50
 
Ale ciacho - szkolenie 3 dniowe
usługi gastronomiczne (26)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 2900 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
HORYZONTY
ul. Łabędnik 18/8
11-200 Bartoszyce
tel.: 793 906 074
 
Ale ciacho - szkolenie 4 dniowe
usługi gastronomiczne (26)
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 3900 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
HORYZONTY
ul. Łabędnik 18/8
11-200 Bartoszyce
tel.: 793 906 074
 
All in One-3 miesieczna szkoła stylizacji paznokci - Manicure klasyczny z frezarka 1 dzien 8h. Manicure hybrydowy 1 dzien 8 h. Manicure
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 152 godz.
Cena: 5800 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Studio KaroNails Usługi i Szkolenia
ul. Pileckiego 2
10-693 Olsztyn
tel.: 518 454 493
 
Am
kursy prawa jazdy, usługi transportowe (30)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Nauka Jazdy
ul. Piękna 4
11-100 Lidzbark Warmiński
tel.: 606 689 271
 
Amatorski Klub Filmowy
kursy artystyczne (04)
Czas trwania: 90 godz.
Cena: 5 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
Pl. K. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
tel.: 55 611 20 50
 
Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
GRUPA OSB s.c.
ul. Warszawska 105/4h
10-701 Olsztyn
tel.: 89 542 42 70
 
Analiza finansowa i ocena przedsiębiorstwa
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
TECHPAL Sp. z o.o.
ul. Barcza 16
10-685 Olsztyn
tel.: 89 542 98 21
 
Analiza finansowa i planowanie finansowe
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Doradztwo Biznesowo- Szkoleniowe
ul. Słowackiego 2/8
19-300 Ełk
tel.: 692 860 990
 
Analiza lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem segmentacji pracodawców i osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Center Consulting
ul. Bema 1/1
10-683 Olsztyn
tel.: 509 521 240
 
Analiza rynku pracy
poszukiwanie pracy (33)
Czas trwania: 1000 godz.
Cena: 70 (wszystkie kursy)
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Akademia Doradztwa i Rozwoju Zawodowego
ul. Dworska 6a
11-500 Giżycko
tel.: 511 028 370
 
Analiza Wydatków na Wynagrodzenia Nauczycieli
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 350 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Architekci Sukcesu
ul. Dębowa 5
19-300 Ełk
tel.: 506 081 961
 
Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 250 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Wł. Jagiełły 15
13-200 Działdowo
tel.: 23 697 06 66
 
Animacja lokalna - Akademia aktywnych rodziców
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 210 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Psychologiczne Centrum Rozwoju
ul. 1-go Maja 62b/6
11-130 Orneta
tel.: 504 448 582
 
Animat9or czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
kursy artystyczne (04)
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 800,00 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Marina Maison Art Foundation
ul. Armii Krajowej 3/156
10-072 Olsztyn
tel.: 668 194 969
 
Animator
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 96 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Szkolenia Zawodowe
ul. Polna 13
12-122 Jedwabno
tel.: 572 671 073
 
Animator czasu wolnego
usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja (25)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 150 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3b
10-165 Olsztyn
tel.: 89 527 62 03 wew. 26
 
Animator czasu wolnego
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 350 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji
ul. Królewiecka 8
19-500 Gołdap
tel.: 697 263 697
 
Animator czasu wolnego
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
Animator czasu wolnego
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Dobrym Mieście
ul. Olsztyńska 19
11-040 Dobre Miasto
tel.: 89 715 28 40
 
Animator czasu wolnego
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 2000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Akademia Kształcenia i Doradztwa "VADEMECUM"
ul. Płk. Dąbka 185
82-300 Elbląg
tel.: 55 625 00 70, 602 835 620
 
Animator czasu wolnego
usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja (25)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie
ul. Słowackiego 13
14-100 Ostróda
tel.: 506 560 241
 
Animator czasu wolnego
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Filios Art
ul. Wronki Wielkie 20a
19-500 Gołdap
tel.: 601 331 475
 
Animator Czasu Wolnego
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1600 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Uskrzydleni-Wspieramy Kreatywnie
ul. Wronki Wielkie 20a
19-500 Gołdap
tel.: 601 331 475
 
Animator i Horiterapeuta - szkolenie zawodowe pierwszego i drugiego stopnia
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 790 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Instytut Hortiterapii Zielony Promień
ul. Krzywa 70
11-700 Mrągowo
tel.: 518 921 104
 
Animator kultury
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Filios Art
ul. Wronki Wielkie 20a
19-500 Gołdap
tel.: 601 331 475
 
Animator Kultury
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1600 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Uskrzydleni-Wspieramy Kreatywnie
ul. Wronki Wielkie 20a
19-500 Gołdap
tel.: 601 331 475
 
Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania jako uzależnienie
BHP (32)
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Grupa Doradcza Wojciechowski&Partnerzy Consulting, Doradztwo, Szkolenia
ul. Mazurska 16/5
11-400 Kętrzyn
tel.: 509 131 132
 
Antystres i wypalenie zawodowe
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 440 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
ARVEN
ul. Jana Kochanowskiego 25
11-400 Kętrzyn
tel.: 661 290 929
 
Aparatura kosmetyczna - mezoterapia bezigłowa
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 250 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Dowgun Professional Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej s.c. M. J.Dowgun
ul. Janowicza 19/26
10-692 Olsztyn
tel.: 89 625 21 29
 
Aparatura kosmetyczna - mikrodermabrazja diamentowa
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 250 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Dowgun Professional Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej s.c. M. J.Dowgun
ul. Janowicza 19/26
10-692 Olsztyn
tel.: 89 625 21 29
 
Aparatura kosmetyczna - prądy darsonvala, jonoforeza, galwanizacja
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 250 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Dowgun Professional Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej s.c. M. J.Dowgun
ul. Janowicza 19/26
10-692 Olsztyn
tel.: 89 625 21 29
 
Aparatura kosmetyczna - ultradźwięki (kawitacja, sonoforeza)
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 250 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Dowgun Professional Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej s.c. M. J.Dowgun
ul. Janowicza 19/26
10-692 Olsztyn
tel.: 89 625 21 29
 
Aplikacje internetowe wspomagające edukację
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Informatyczna Edukacja
ul. Kasztanowa 39/12
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel.: 510 077 078
 
Aplikacje mobilne - warsztaty na temat wybranych aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji związanych z regionem
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 2 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
ul. 1 Maja 5
10-117 Olsztyn
tel.: 89 524 90 32
 
Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 42 godz.
Cena: 200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wytwórnia Lodów "LODMAR" . Ośrodek Wczesnej Edukacji i Rozwoju Osobistego
ul. Kilińskiego 1 A
14-100 Ostróda
tel.: 89 646 94 69
 
Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 42 godz.
Cena: 200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Stowarzyszenie "Wychowanie Dla Przyszłości"
ul. Kilińskiego 1a
14-100 Ostróda
tel.: 667 866 863
 
Aquarelle&Ombre lips
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 2500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Instytut Makijażu Permanentnego
ul. Szostkiewicza 5
10-760 Olsztyn
tel.: 509 218 946
 
Aranżacja i dekoracja wnętrz
kursy artystyczne (04)
Czas trwania: 45 godz.
Cena: 950,00 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Marina Maison Art Foundation
ul. Armii Krajowej 3/156
10-072 Olsztyn
tel.: 668 194 969
 
Aranżacja i dekoracja wnętrz
kursy artystyczne (04)
Czas trwania: 45 godz.
Cena: 950 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
Aranżacja wnętrz: decoupage
kursy artystyczne (04)
Czas trwania: 80 godz.
Cena: od 1200 do 1500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe
ul. Św. Wojciecha 3/3a
10-504 Olsztyn
tel.: 534 828 469
 
Aranżacja wnętrz: feng szui
architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: od 500 do 800 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe
ul. Św. Wojciecha 3/3a
10-504 Olsztyn
tel.: 534 828 469
 
Aranżacja wnętrz: kompozycje kwiatowe
architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: od 800 do 1100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe
ul. Św. Wojciecha 3/3a
10-504 Olsztyn
tel.: 534 828 469
 
Aranżacja wnętrz: przygotowanie uroczystej kolacji
architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: od 500 do 800 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe
ul. Św. Wojciecha 3/3a
10-504 Olsztyn
tel.: 534 828 469
 
Aranżacja wnętrz: sztuka dekorowania domu
architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: od 500 do 800 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe
ul. Św. Wojciecha 3/3a
10-504 Olsztyn
tel.: 534 828 469
 
Aranżacje wnętrz
architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 30-50 godz.
Cena: od 400 do 1500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Edugika - Centrum Szkoleniowe
ul. Polna 14/13
10-059 Olsztyn
tel.: 606 895 718
 
Architektura i budownictwo
architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 200 godz.
Cena: 3520 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Polonijna Akademia Doskonalenia Zawodowego i Języka Polskiego Sp. z o.o.
ul. Rakowa 9a
10-185 Olsztyn
tel.: 886 757 293
 
Archiwista zakładowy
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 180 godz.
Cena: 800 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
Arkusze kalkulacyjne w praktyce
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 599 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o.
ul. Michała Kajki 3/1
10-546 Olsztyn
tel.: 608 298 994
 
Arkusze Organizacyjne Szkół i Przedszkoli na Rok Szkolny 2018/2019
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 380 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Architekci Sukcesu
ul. Dębowa 5
19-300 Ełk
tel.: 506 081 961
 
Armoterapia
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 45 godz.
Cena: 225 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
AkSA Atena Sp. z o.o.
ul. Św Wojciecha 3/3a/13
10-041 Olsztyn
tel.: 504 535 896
 
Aromaterapia
opieka zdrowotna (21)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 520 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
Arteterapia w pracy opiekuna w domu pomocy społecznej
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1800 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
Asertywność
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Pracownia Psychologiczna
ul. Baczyńskiego 2
19-300 Ełk
tel.: 694 267 566
 
ASERTYWNOŚĆ
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 8-16 godz.
Cena: od 150 do 800 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie - Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Botaniczna 11
14-500 Braniewo
tel.: 504 482 548
 
Asertywność
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 700 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
M-Szkolenia
ul. Gębika 21/3
10-691 Olsztyn
tel.: 503 195 375
 
ASERTYWNOŚĆ
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Trappa Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 8/6
10-502 Olsztyn
tel.: 799 051 611
 
Asertywność - narzędzie przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Grupa Doradcza Wojciechowski&Partnerzy Consulting, Doradztwo, Szkolenia
ul. Mazurska 16/5
11-400 Kętrzyn
tel.: 509 131 132
 
Asertywność - warsztaty praktyczne
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 2000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Grupa Doradcza Wojciechowski&Partnerzy Consulting, Doradztwo, Szkolenia
ul. Mazurska 16/5
11-400 Kętrzyn
tel.: 509 131 132
 
Asertywność i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
ARVEN
ul. Jana Kochanowskiego 25
11-400 Kętrzyn
tel.: 661 290 929
 
Asertywność i skuteczne radzenie sobie ze stresem
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 190 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
VR TRAINING Sp. z o.o.
ul. Liliowa 15/6
11-041 Olsztyn
tel.: 508 347 488
 
Asertywność i walka ze stresem
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 1000,00 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Marina Maison Art Foundation
ul. Armii Krajowej 3/156
10-072 Olsztyn
tel.: 668 194 969
 
Asertywność w Biznesie
pozostałe usługi (31)
Czas trwania: 34 godz.
Cena: 1200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Instytut NeuroRozwoju
ul. Królewiecka 41/3
82-300 Elbląg
tel.: 609 401 026
 
Aspekty Prawne Korzystania Z Social Media
prawo (12)
Czas trwania: 2-8 godz.
Cena: od 100 do 400 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie - Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Botaniczna 11
14-500 Braniewo
tel.: 504 482 548
 
Aspekty prawne obsługi reklamacji
prawo (12)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
Asystent nauczyciela przedszkola
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 2000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu
ul. Rybacka 5
12-200 Pisz
tel.: 87 423 27 45
 
Asystent osoby niepełnosprawnej oraz osoby starszej
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 800 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Medyczno- Oświatowe im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej
ul. Ks. Prał. Mariana Szczęsnego 1
19-300 Ełk
tel.: 87 441 70 00
 
Asystent osoby zależnej , Opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej ,Opiekun w domu pomocy społecznej,Wychowawca kolonii
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 40-180 godz.
Cena: od 800
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Fundacja Zachęta
ul. Pieszkowo 56
11-220 Górowo Iławeckie
tel.: 89 761 86 55
 
Asystent rodzinny
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 230 godz.
Cena: 1200 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
Asystent rodziny - metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
GRUPA OSB s.c.
ul. Warszawska 105/4h
10-701 Olsztyn
tel.: 89 542 42 70
 
Auditor systemu HACCP
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 22 godz.
Cena: 900 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel.: 89 527 67 62
 
Audyt wewnętrzny IT
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
4ceField
ul. Rudka 160
12-100 Szczytno
tel.: 605 104 236
 
Audytor RODO
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 300 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
ul. Kosynierów Gdyńskich 25
82-300 Elbląg
tel.: 55 239 48 74
 
Audytor SSB
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
ul. Kosynierów Gdyńskich 25
82-300 Elbląg
tel.: 55 239 48 74
 
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Gdzie po zawód
warmińsko-maz.
zak_220.jpg
 
Polityka Prywatności