Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Olsztyn

Dodatkowa rekrutacja na UMW

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi dodatkowy (wrześniowy) nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011. Zachęcamy do zapoznania się z listą kierunków,na które można się jeszcze rekrutować.

STUDIA STACJONARNE

 

1.    Administracja (studia pierwszego stopnia) - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

2.    Biologia (studia pierwszego stopnia)

3.    Bioinżynieria produkcji żywności (studia pierwszego stopnia)

4.    Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia drugiego stopnia)

5.    Edukacja techniczno-informatyczna (studia pierwszego
i drugiego stopnia)

6.    Energetyka (studia pierwszego stopnia)

7.    Filologia, w tym specjalności:

       7.1. filologia rosyjska (studia pierwszego i drugiego stopnia)

       7.2. filologia rosyjska z językiem angielskim (studia pierwszego stopnia)

       7.3. filologia angielska (studia pierwszego stopnia) - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie

       7.4. filologia germańska (studia drugiego stopnia)

8.    Filologia polska - Olsztyn (studia pierwszego i drugiego stopnia)

9.    Filozofia (studia pierwszego  i drugiego stopnia)

10.  Historia (studia pierwszego i drugiego stopnia)

11.  Informatyka (studia drugiego stopnia)

12.  Inżynieria bezpieczeństwa (studia pierwszego stopnia)

13.  Inżynieria chemiczna i procesowa (studia pierwszego stopnia)

14.  Matematyka: 

       14.1. sp. matematyka stosowana (studia pierwszego
i drugiego stopnia)

       14.2. sp. nauczanie matematyki (studia drugiego stopnia)

       14.3. sp. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki (studia pierwszego stopnia)

15.  Mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego i drugiego stopnia)

16.  Nauki o rodzinie - Olsztyn (studia pierwszego i drugiego stopnia)

17.  Ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) - Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

18.  Ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) - Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa

19.  Ogrodnictwo (studia pierwszego i drugiego stopnia)

20.  Pedagogika:

      20.1. sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia pierwszego stopnia) -  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w   Szczytnie

      20.2. sp. pedagogika pracy socjalnej (studia drugiego stopnia)

      20.3. sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną - Olsztyn (studia pierwszego stopnia)

      20.4. sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną (studia pierwszego stopnia) - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

      20.5. sp. pedagogika szkolna z przedsiębiorczością (studia drugiego stopnia)

21.  Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia)

22.  Politologia - Olsztyn (studia pierwszego stopnia)

23.  Praca socjalna (studia pierwszego stopnia)

24.  Rolnictwo (studia pierwszego i drugiego stopnia)

25.  Rybactwo (studia pierwszego i drugiego stopnia)

26.  Technika rolnicza i leśna - Olsztyn (studia pierwszego
i drugiego stopnia)

27.  Technologia żywności i żywienie człowieka (studia pierwszego stopnia)

28.  Teologia (cykl 10 sem. i cykl 12 sem.) - (studia jednolite magisterskie)

29.  Towaroznawstwo (studia pierwszego stopnia)

30.  Zootechnika (studia pierwszego i drugiego stopnia)

 

STUDIA NIESTACJONARNE


1.    Administracja (studia pierwszego stopnia) - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

2.    Budownictwo (studia drugiego stopnia)

3.    Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia pierwszego
i drugiego stopnia)

4.    Edukacja techniczno-informatyczna (studia pierwszego
i drugiego stopnia)

5.    Filologia:

       5.1. sp. filologia germańska (studia drugiego stopnia)

       5.2. sp. filologia angielska (studia drugiego stopnia)

6.    Filologia polska - Olsztyn (studia pierwszego i drugiego stopnia)

7.    Geodezja i kartografia:

       7.1. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu (studia pierwszego stopnia)

       7.2. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Poznaniu (studia pierwszego stopnia)

8.  Gospodarka przestrzenna sp. zarządzanie nieruchomościami (studia drugiego stopnia)

9.  Historia (studia pierwszego i drugiego stopnia)

10. Informatyka (studia pierwszego i drugiego stopnia)

11. Matematyka, specjalność nauczanie matematyki (studia drugiego stopnia)

12. Mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego i drugiego stopnia)

13. Nauki o rodzinie (studia pierwszego i drugiego stopnia)

14. Ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) - Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

15. Ochrona środowiska (studia drugiego stopnia) - Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa

16. Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia)

17. Pedagogika:

      17.1. sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia pierwszego stopnia) -  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie

      17.2. sp. pedagogika opiekuńcza (studia pierwszego stopnia)

      17.3. sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną - Olsztyn (studia pierwszego stopnia)

      17.4. sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną (studia pierwszego stopnia) - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

      17.5. sp. pedagogika szkolna z przedsiębiorczością (studia drugiego stopnia)

18. Pedagogika specjalna sp. oligofrenopedagogika (studia pierwszego stopnia)

19. Politologia - Olsztyn (studia pierwszego i drugiego stopnia)

20. Praca socjalna (studia pierwszego stopnia)

21. Rolnictwo (studia pierwszego i drugiego stopnia)

22. Socjologia (studia pierwszego stopnia)

23. Stosunki międzynarodowe (studia pierwszego stopnia)

24. Technika rolnicza i leśna - Olsztyn - (studia pierwszego stopnia)

25. Technologia żywności i żywienie człowieka (studia pierwszego
i drugiego stopnia)

26. Towaroznawstwo (studia pierwszego stopnia)

27. Zootechnika (studia pierwszego i drugiego stopnia)

 

źródło: UWM


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 19:41:55
Komentarze
 
Polityka Prywatności